اساتید گروه
 
جلسه نيمسال¬ دوم 95-94 گروه معارف در روزدو شنبه٢٤/٠١/9٥ ساعت ١٧در مركز طراحي زندگي دانشگاه برگزار مي گردد.
١٣٩٥/٠١/٢٣
گروه معارف اسلامی از سال 1377 شروع به کار نموده است این گروه دوازده واحد درسی را به دانشجویان مقطع کارشناسی خدمات آموزشی ارائه می دهد.
١٣٩٤/١٢/١٥
اعضاي هيات علمي
مدير گروه دكتر سعيد صفي
معرفي و سوابق پژوهشي دكتر سعيد صفي مدير گروه معارف
١٣٩٤/١٢/١٥
دكتر ولي غيبي هيات علمي گروه معارف
١٣٩٤/١٢/١٥
تعدادی از دانشجویان خواهر هیئت دانشجویی چهارده معصوم علیه السلام، کانون نیایش، فعالین رسانه ای دانشگاه و دانشجویان دانشکده هنر فارسان روز سه شنبه 29/10/94 عازم سفر زیارتی مشهد مقدس شدند.
١٣٩٤/١٠/٣٠

2 3 صفحه بعدی >>