اطلاعیه ها
 
برنامه عمومی دروس معارف نیمسال اول 97-96
برنامه عمومی دروس معارف نیمسال اول 97-96
برنامه عمومی دروس معارف نیمسال اول 97-96
١٣٩٦/٠٦/٢٧
اولين جلسه اساتيد گروه معارف اسلامي دانشگاه شهركرد در نيمسال اول 96-95 برگزار گرديد.
اولين جلسه اساتيد گروه معارف اسلامي دانشگاه شهركرد در نيمسال اول 96-95 برگزار گرديد.
اولين جلسه اساتيد گروه معارف اسلامي دانشگاه شهركرد در نيمسال اول 96-95 در روز دوشنبه ٥/٧/٩٥ در ساختمان جديد نهاد رهبري برگزار گرديد.
١٣٩٥/٠٧/١٤
جلسه نيمسال¬ دوم 95-94 گروه معارف در روزدو شنبه٢٤/٠١/9٥ ساعت ١٧در مركز طراحي زندگي دانشگاه برگزار مي گردد.
١٣٩٥/٠١/٢٣
تعدادی از دانشجویان خواهر هیئت دانشجویی چهارده معصوم علیه السلام، کانون نیایش، فعالین رسانه ای دانشگاه و دانشجویان دانشکده هنر فارسان روز سه شنبه 29/10/94 عازم سفر زیارتی مشهد مقدس شدند.
١٣٩٤/١٠/٣٠
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ، کسب رتبه هفتم مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه در بین مراکز همگروه کشور را موفقیتی بزرگ در حوزه تحقیقات و فناوری استان عنوان کرد.
١٣٩٤/١٠/٢٩

2 صفحه بعدی >>